Vidaus tvarkos taisyklės

 
 
1. Nešiukšlinti parko teritorijoje;
2. Nerūkyti;
3. Nevartoti alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų;
4. Apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų pramogauti Taurų nuotykių parke griežtai DRAUDŽIAMA;
5. Nepalikti vaikų be priežiūros;
6. Susirinkti augintinių sekretus;
7. Nesimaudyti vandens telkiniuose be administracijos leidimo;
8. Nežvejoti be leidimo;
9. DRAUDŽIAMA kurti laužus specialiai tam neįrengtose laužavietėse;
10. Taurų parko administracija neatsako už be priežiūros paliktus lankytojų daiktus, augintinius ar vaikus;
11. Negadinti ir tausoti parko inventorių bei naudoti jį pagal paskirtį;
12. Lankymasis parke iki 22 val. 30 min.
 
Nesilaikantiems aukščiau nurodytų taisyklių, parko administracija turi teisę be įspėjimo paprašyti šiuos asmenis pasišalinti iš parko teritorijos.