Trumpai apie pilį

Taurų nuotykių parke įkurti piliakalnio gynybiniai įtvirtinimai leidžia nukeliauti į senovę, kai mūsų protėviai narsiai kovėsi su kryžiuočiais, gynė gimtąsias žemes. Pravėrus gynybinių įtvirtinimų vartus galima išvysti masyvius puodus, kuriuose kovotojai viduramžiais virdavo smalą arba kaitindavo vandenį, o tada pildavo ant puolančiųjų. Prie gynybinės tvoros esti didžiuliai rąstai, kurie taip pat praversdavo gynybai: gyventojai mesdavo juos link besiartinančių priešų. Pilies įtvirtinimus puošia keturi bokštai, kuriuose budėdavo žmonės. Pastebėję priešus, jie uždegdavo signalinius laužus, taip įspėdami saviškius apie besiartinantį pavojų. Pilies centre pastatytas akmeninis aukuras, kuriame senovės kriviai degindavo aukas. O piliakalnio požemiuose įšsiraizgęs muziejus, jame eksponuojami XI-XIII a. ginklai, šarvai ir įrankiai. Norint pajusti senovės gyvenimo ypatumus, prisiliesti arčiau prie jaudinančios Lietuvos istorijos, kviečiame apsilankyti Taurų nuotykių parko piliakalnio gynybiniuose įtvirtinimuose, nusileisti į vis dar besiplečiantį muziejų. Pilyje rengiami muzikiniai pasirodymai, tad čia galėsite ne tik susipažinti su istoriniu Lietuvos paveldu, bet ir pasiklausyti muzikos, maloniai praleisti laiką ir pasidalinti įspūdžiais su Jums brangiais žmonėmis.